U bevindt zich hier: Home » Consultancy » Begeleiding bij ILT-convenant

ILT-convenant begeleiding

Omschrijving

Begeleiding bij het behalen van een ILT-convenant!

Wij implementeren en onderhouden samen met u, uw kwaliteitsysteem. Begeleiding voor o.a. TX-Keur, Keurmerk Touringcar, ISO 9001, ISO 14001 en het ILT-convenant.


Wat wij voor u kunnen doen:

Onze adviseurs begeleiden u vanaf het begin tot en met de certificering en kunnen u daarna begeleiden met het onderhouden van het kwaliteitssysteem.


Wij zorgen ervoor dat u niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en dat uw begeleiding goedkoop en praktisch toepasbaar is.
Specificaties

Specificaties

 • opstellen plan van aanpak
 • opstellen personeelshandboek
 • opstellen kwaliteitshandboek en procedures
 • houden interne audits
 • directiebeoordeling
 • implementeren van het systeem
 • advies bij opleidingen
 • advies bij RI&E
 • advies bij aanschaf van brancheproducten
 • korting bij certificeerders
 • jaren ervaring in de branche
Prijs

Prijs

U kunt contact opnemen met ons voor een passende offerte.


Prijs toelichting

Beste prijs-/kwaliteitverhouding van Nederland.


Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing

 • Alleen gemaakte uren worden gefactureerd.
Wat is het ILT-convenant?

Handhavingsconvenant van Inspectie Leefomgeving & Transport

Een handhavingsconvenant is een set van schriftelijke afspraken tussen de ondertoezichtstaande(n) en de inspectie over het bereiken en toetsen van gezamenlijke doelstellingen met betrekking tot het taakgebied van de inspectie, waaronder veiligheid en/of milieu.
Wederzijds vertrouwen is uitgangspunt.

Deze afspraken worden veelal bilateraal, maar waar mogelijk ook met een groep van soortgelijken, gemaakt.
Het aangaan van een convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Betrokken partijen hebben een inspanningsverplichting tot naleving ervan. Een convenant heeft een looptijd tussen de 2 en 5 jaar. Met handhavingsconvenanten minimaliseert de inspectie het toezicht op de ondertoezichtstaande(n) met wie een convenant is afgesloten.

Hierdoor kan de inspectie het overgrote deel van haar aandacht richten op de risico’s bij minder presterende ondertoezichtstaande(n). De meerwaarde van een convenant voor een bedrijf is dat de inspectie expliciet vertrouwen toont in dit bedrijf en tegelijkertijd de toezichtrelatie serieus neemt door wederzijdse afspraken. De intensiteit van de toezicht neemt sterk af. Waar mogelijk worden ook afspraken gemaakt over de dienstverlening van de inspectie. Naast het handhavingsconvenant bestaan er zogenoemde ketenconvenanten en samenwerkingsconvenanten.

Klik hier voor meer informatie