U bevindt zich hier: Home » Algemeen » Disclaimer

DisclaimerProgress 4 Taxi (hierna te noemen P4T) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van gepubliceerde gegevens en informatie (hierna samen genoemd als "gegevens"). Echter geen garantie kan worden verleend of belofte worden gedaan dat gegevens vrij zijn van fouten of omissies. P4T is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de gepubliceerde gegevens. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend indicatief (tenzij expliciet het tegendeel blijkt) en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Gerelateerde websites
Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van P4T. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door P4T. P4T aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door P4T worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van P4T.

Inkoopafspraken
P4T heeft vele inkoopafspraken gemaakt met organisaties welke voor zover P4T bekend, een goed product leveren. Echter het is de eigen verantwoordelijkheid van de franchisenemer om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de organisaties waarmee zij in zee (wensen te) gaan en de kwaliteit van de door deze te leveren producten. P4T kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken of toezeggingen van de organisaties waarmee P4T inkoopafspraken heeft gemaakt of voor (directe dan wel indirecte) schade welke voortvloeit uit het handelen, nalaten of het leveren van een inferieur product, door de betreffende organisaties.

Gebruik van gegevens
De afnemer van de gegevens is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gegevens. De gegevens mogen uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt, voor doel waarvoor ze zijn verstrekt. De afnemer mag de gegevens niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, voorzover dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De afnemer is verplicht aanwijzingen van P4T omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat  geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten die worden bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Progress 4 Taxi is geregistreerd als handelsnaam onder KVK 08185482